Naše produkty

Ponal Super 3

Vodovzdorné disperzné lepidlo

Popis

 • Jednozložkové lepidlo na drevo na lepenie podľa normy DIN EN 204/D3
 • Odolnosť proti teplote - skúška Watt 91> 7 N/mm2
 • dvojzložkové lepidlo na drevo na lepenie podľa normy DIN EN 204/D4 (s tvrdidlom Ponal D4)

Použitie

 • montážne lepenie v interiéri aj exteriéri, napr. okná a dvere
 • laminovanie okenných rámov
 • lepenie veľkých plôch, napr. lepenie dosky HPL k drevotrieske na okenných parapetoch
 • škárovanie napríklad kuchynských pracovných plôch a lepenie v miestnostiach s veľkou vlhkosťou a kolísaním teplôt

Druh materiálu

Ponal Super 3: biele lepidlo na báze polyvinylacetátu
Tvrdidlo Ponal D4: polyizokyanatan

Špeciálne charakteristiky

 • vysoká pevnosť spoja
 • spoje odolné proti vode
 • vysoká odolnosť proti teplu, skúška Watt 91 > 7 N/mm2
 • priehladný lepený spoj
 • odolnosť proti starnutiu
 • takmer neobmedzené využitie aj pre obtiažne druhy dreva

Technické údaje

Hodnota pH: približne 3
Pevnosť spoja: Ponal Super 3 vyhovuje požiadavkám normy DIN EN 204 triedy D3. Po pridaní tvrdidla spĺňa požiadavky normy DIN EN 204/D4.
Hustota (merná hmotnosť): Ponal Super 3: približne 1,1 g/cm3,
Tvrdidlo Ponal D4: približne 1,2 g/cm3
Doba spracovateľnosti pre kvalitu D4: 8 hodín
Lepená škára: elastická, šetrí nástroje, odolná proti starnutiu, bezfarebná
Teplota pri nanášaní: teplota prostredia aj materiálu najmenej +5°C
Spotreba: približne 150 g/m2 v závislosti od nasiakavosti podkladu
Otvorená doba: pri izbovej teplote (+20°C) maximálne 12 minút (lepidlo D3) alebo 10 minút (lepidlo D4)