Naše produkty

Ponal Express

Rýchle disperzné lepidlo na povrchové lepenie za tepla aj za studena.

Použitie

  • montážne lepenie (napr. masívnych predmetov)
  • lepenie škár (masívne drevo, olepovanie bokov, pera a drážky)
  • lepenie dýhy a plastových materiálov, na olepovanie hrán (nelepí hrany z PVC, ABS alebo polyesteru na neošetrené alebo neopieskované rubové steny)
  • lepenie rozsiahlych plôch, napr. dosky HPL

Druh materiálu

Biele lepidlo na báze polyvinylacetátu.

Špeciálne charakteristiky

  • krátka doba vytvrdnutia
  • veľká stabilita pri vyšších teplotách

Technické údaje

Hodnota pH: približne 7
Lepený spoj: elastický, odolný proti starnutiu, šetrí náradie
Kvalita spoja: Ponal Express po obmedzený čas odoláva účinkom vody a vyhovuje norme DIN EN 204, skupiny D1 a D2. Konečná pevnosť spoja Ponal je zvyčajne vyššia ako pevnosť vlastného dreva.
Hustota (merná hmotnosť): Približne 1,1 g/ml
Teplota pri nanášaní: najmenej +3°C (teplota okolia aj materiálu)
Spotreba: 150 g/m2 v závislosti do nasiakavosti podkladu.
Otvorená doba: pri izbovej teplote (+20°C) maximálne 8 minút